Доц. Виолин Райков, Институт по океанология към БАН:
Изнасяме 600 тона бяла мида за Италия и Гърция

Доц. Виолин Райков
.
.
.