Сътрудничим си с Турция за сигурността на енергийните доставки
.
.
.