Пленената държава ІІ

„Каолин” се превърна в символ на задкулисна приватизация на гърба на българския народ.
.
.
.