Преди 132 г. изумихме Великите сили
Една нация постига своите цели само тогава, когато цялото общество се обединява

.
.
.