Героите на Съединението

Младата българска войска възторжено защитава Съединението в Сръбско-българската война.
.
.
.