Икономиката ни нараства с 3,6% за година
24,1 млрд. лева стигна БВП през второто тримесечие

Бойко Кичуков
Износът на стоки и услуги се увеличава с 6,5%, а вносът нараства със 7,7%.
.
.
.