70% от стоките в хипермаркетите са български
Средната заплата в сектора е близо 1000 лева

Политика
Повечето модерни търговски вериги изграждат дългосрочни отношения с местни доставчици и изключват прекупвачите, което води до намаляване на цените на продуктите.
.
.
.