100 000 енергийно бедни с помощи за отопление

Политика
1/3 от домакинствата у нас се отопляват на дърва.
.
.
.