Кешът задушава електронните плащания в Азия
Културни бариери възпрепятстват онлайн транзакциите

techinasia.com
Въпреки широкото разпространение на смартфони и високото ниво на информираност за непаричните методи, банкнотите остават предпочитани пред безконтактните плащания.
.
.
.