Главсекът на МВР:
„Емко” има пропуски при съхранението на оръжие

.
.
.