Столичната топлофикация надува сметката за топла вода с 1/3
.
.
.