Страните от ЕС губят €152 млрд. от несъбран ДДС
Най-голяма разлика между потенциалните и реалните приходи има в Италия

Политика
35 млрд. евро е разликата между потенциалните и реално събраните приходи от ДДС в Италия.
.
.
.