Николина Ангелкова, министър на туризма:
Увеличихме приходите от концесии и наеми на плажове

Николина Ангелкова
.
.
.