Трябва да се възстанови чувството за справедливост
.
.
.