Прах в очите на хората
Присъдената кръвнина е само на хартия
.
.
.