Мая Манолова, национален омбудсман:
Нужни са законови промени за защита на хората при бедствия

.
.
.