SOS операция с... уазка
Малките общини с пресечен релеф и самотно живеещи хора са ощетени

Ивайло Цветков
.
.
.