Земята в Добруджа е издигната в култ
Хората не искат добив на шистов газ в региона, това застрашава поминъка им

Интернет
Добруджанци категорично се обявиха срещу газовите мераци на Сашо Дончев в житницата на България.
.
Зърнопроизводители: Негативните последици са очевидни
Националната асоциация на зърнопроизводителите внесе протестна декларация срещу добиването на шистов газ в Добруджа.

„Негативните последствия от извличането на шистов газ представляват реална заплаха за околната среда, общественото здраве и земеделието в Добруджанския регион, която не може да бъде пренебрегната, както и преодоляна с мерки за обезопасяване на сондажите. За жителите на област Добрич този риск е неприемлив и няма как да бъде „сведен до минимум“, тъй като самата технология на добив не е надеждна и безопасна.

Подземните води на Добруджа са единственият източник на питейна вода и вода за битови нужди, при това с най-висока цена за страната, и не трябва да се допуска дори и минимален риск от замърсяване, намаляване на дебита и/или евентуалното изгубване на водата. Също така е подценена и омаловажена съществуващата опасност от редуциране и изчерпване на водните ресурси.
.
.
.