Доц. д-р Бони Петрунова, временно назначена за директор на НИМ:
С модерни технологии ще доведем младите в музея
Съвременните хора не излизат от интернет, няма как да ги привлечем с традиционни експозиции на предмети

Александър Петров
.
Визитка
Бони Петрунова  е родена на 15 октомври. Завършила е история в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1980 г. През 1980-1983 е инспектор по паметниците на културата в община Дългопол. От 1988 до 1996 г. е специалист в Националния археологически институт с музей към БАН. Била е негов заместник-директор. През 1996 г. защитава докторат на тема “Xристиянски обичаи и обреди в бългаpcките земи пpез ХV – ХVII в.” Хоноруван лектор е в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, в Нов български университет. Ръководител на повече от 50 археологически експедиции - теренни проучвания и разкопки. Учредител е на Награден фонд „Кръгът на Калоян”, отличаващ достойни българи за подкрепата им в опазването на българското културно-историческо наследство. Зам.-министър на културата - 2014-2017 г. Автор е на повече от 200 книги, статии, монографии, научно-популярни публикации.
.
.
.