Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” с лиценз за още 10 години
.
.
.
.
Бизнесът: други материали