ОПЕК продължава да свива добивите

.
.
.
.
Бизнесът: други материали