Всяко трето жилище у нас е необитаемо
Половината селски къщи празни, само София и Варна увеличили жителите си

Бойко Кичуков
Два милиона българи живеят в панелни жилища, при които проблем са неподдържаните общи части и неясното състояние на металните спойки, твърди Световната банка.
.
.
.
.
Бизнесът: други материали