Наш учен откри нов вид насекомо в Туркменистан
Членестоногото е само няколко милиметра, хванато e в капан с френско сирене

Проф. Павел Стоев от Природонаучния музей при БАН се натъкнал на находката през май 2015 г.
.
.
.