Ударно заливат пазара с ментета на Иван Милев
Само за 4 месеца арх. Александър Тодоров, внук на гениалния живописец се сблъскал с 20 нови фалшификата

Архитект Александър Тодоров е внук на художника Иван Милев.
.
.
.