Жените у нас живеят по-дълго от мъжете
България е на челните места в Европа с най-много хора над 65-годишна възраст

Доц. д-р Елица Димитрова е ръководител на секция „Възпроизводствени процеси и структури на населението” към Института за изследване на населението и човека при БАН.
.
.
.