Потребителите в еврозоната остават верни на кеша

cashessentials.org
.
.
.