Демонът на омразата и калъпите
Толерантността не е плакатен термин, с който трябва да се отчитаме като НПО-та пред нашия донор

Ивайло Цветков
.
.
.