Семействата на гурбетчиите не са пълноценни
С нови телефони и маркови дрехи тези деца компенсират липсата на емоционални взаимоотношения
.
.
.