Олигархът Иво Прокопиев е зациклил на плочата, че е жертва
Развален грамофон
Приписва на чуждите медии греховете на собствените си бухалки

.
.
.