Панаир на суетата
Кому е нужно да развява непраните си гащи пред чужбинска публика?

Ивайло Цветков
.
.
.