Жълтата раса и златният бизнес
Вместо да жалят по отминалата младост, майсторите на бижута да се вземат в ръце

Майсторите на бижута трябва да са конкурентни на китайските си колеги, ако не искат професията им да бъде затрита.
.
.
.