Летопис
Кървава Коледа от сърби за нашите в Македония
23 000 българи загиват, защото не се отказали от род и родина

Скопие от 1942 г., по време на българското управление на града.
.
.
.