Железниците ремонтират гари за 4 млн. лева
Само 57 чакални за пътници са с отопление

Бойко Кичуков
До края на тази година ще бъде монтирано модерно отопление в чакалните на 40 гари, предвиждат плановете на НКЖИ.
.
.
.