Кукли на вериги в Калифорния
Психари държат с години децата си в окови, къщата на ужасите тъне в смрад и мизерия

Дейвид и Луиза Търпин и техните жертви, облечени еднакво.
.
.
.