Нови 60 туроператори горят с лиценз
Вече заличиха 118 заради липса на застраховка

Политика
Няма потърпевши туристи след заличаването от туристическия регистър на над 100 туроператора.
.
.
.