Европейският парламент обсъди Газовата директива
Всички доставчици на ценната суровина трябва да спазват едни и същи правила, обявиха депутатите

Политика
ЕС иска да намали зависимостта си от вноса на енергийни продукти.
.
.
.