Строителството в България продължава да расте

Политика
Темповете на жилищното строителство значително изпреварват ифраструктурното.
.
.
.