Творения
Когато Адам и Ева още не говореха
Господ дал груб тласък на немите езици на своите отроци, за да могат в бъдеще, вече с известно познание, да говорят за своята мрачна и лутаща се обърканост

.
.
.