Теория и практика на манипулацията
България при Костов е най-корумпирана
Индексът през 1998 г. най-нисък, сега е с 1,2 пункта нагоре

Иван Костов
.
България в класацията през годините
година /индекс/  място

1998 – 2.9 – 66 място от 85

1999 – 3.3 – 63 място от 99

2000 – 3.5 – 52 място от 90

2001 – 3.7 – няма данни

2002 – 4.0 – 45 място от 102

2003 – 3.9 – 54 място от 133

2004 – 4.1 – 54 място от 145

2005 – 4.0 – 55 място от 158

2006 – 4.0 – 57 място от 163

2007 – 4.1 – 64 място от 179

2008 – 3.6 – 72 място от 158

2009 – 3.8 – 71 място от 180

2010 – 3.6 – 73 място от 178

2011 – 3.3 – 86 място от 182

2012 – 41 – 75 място от 174

2013 – 41 – 77 място от 175

2014 – 43 – 69 място от 174

2015 – 41 – 69 място от 167

2016 – 41 – 75 място от 176
.
.
.