Мръсно, по-мръсно...
Ако въздухът е мерило за цената на билетчето за градския транспорт, гратисчиите да се движат с противогази
.
.
.