Диагнозата „Пенка”
Правим сензация от нашата незавършила демокрация
.
.
.