Искате кадри? Създайте ги!
Работодателите и безработните се търсят, но не се намират

Всички искат добре платена работа, но в същото време и да не се прекарат да работят твърде много.
.
.
.