Трябва да извеждаме от училище по-добри българи
Децата в момента си гледат селфито, а не кой цар е бил на власт

Ивайло Цветков
.
.
.