Тол системата мести товарите от камионите на влаковете
Покриват задълженията на железниците до края на годината

Политика
Управляващите ще търсят инвестиции от Световната банка и Китай за по-гъвкав подход за модернизацията на жп инфраструктурата.
.
.
.