Търсят се 10 000 работници в строителния бранш
Нашите кадри в Германия заради милиардна програма

Политика
Дефицитът на кадри се усеща много осезаеми при заварчиците.
.
.
.