Новото летище в Берлин гълта още 3 млрд. евро
.
.
.