Коментарът на доц. Григор Сарийски
Българите спестяват все по-неохотно
Харчим повече заради ниските банкови лихви
.
.
.