Австралия и Северна Америка били в суперконтинента Нуна

.
.
.