Женските котки са деснячки

Dailymotion
Тази котка действа нестандартно като държи вилицата с лявата си лапа.
.
.
.