Стефан Командарев, режисьор:
Екранът не търпи фалша и лъжата
Аз си обичам страната, пука ми за нея и за това какво се случва. Моят начин да реагирам е чрез филмите и професията ми

Стефан Командарев (в ляво)
.
.
.